استفاده از عناوین بیگانه برای اصناف قم ممنوع است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

قم – ایرنا - معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به قانون ممنوعیت به گارگیری عناوین، اصطلاحات و واژه های بیگانه برای اصناف گفت: متاسفانه با وجود ممنوعیت قانونی، در سال ها و ماه های گذشته استفاده از عناوین خارجی بر سر در واحدهای صنفی استان رشد قابل توجهی داشته است

منابع خبر
استفاده از عناوین بیگانه برای اصناف قم ممنوع است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸