الدیار: علت حادثه «منا» حضور کاروان پسر شاه عربستان بود

اولین واکنش پادشاه عربستان پس از حادثه «منا»
خدمت
خبرگزاری فارس -

یک روزنامه لبنانی اعلام کرد که حضور کاروان جانشین ولی‌عهد سعودی در سرزمین «منا» سبب تغییر حرکت حجاج و در نتیجه تلنبار شدن آنان و زیر دست‌وپا ماندن صدها حاجی و نهایتا مرگ آنان شد

منابع خبر
مقامات عربستان علت حادثه «منا» را بی‌نظمی حجاج اعلام کردند خبرگزاری فارس -
الدیار: علت حادثه «منا» حضور کاروان پسر شاه عربستان بود خبرگزاری فارس -
اولین واکنش پادشاه عربستان پس از حادثه «منا» خبرگزاری فارس -
واکنش انصارالله به حادثه امروز «منا» الف -
واکنش انصارالله به حادثه امروز «منا» فردا -
اولین واکنش پادشاه عربستان پس از حادثه «منا» تابناک -
اولین واکنش پادشاه عربستان پس از حادثه «منا» خدمت -