ثبت آجیل به عنوان میراث معنوی!

آفتاب - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

فرماندار فاروج عنوان کرد: جلسات مختلفی هم در این راستا برای معرفی هر چه بیشتر این شهرستان به ویژه جاذبه‌های گردشگری برگزار شده است.

منابع خبر
ثبت آجیل به عنوان میراث معنوی! آفتاب - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
ثبت آجیل به عنوان میراث معنوی! فردا - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
ثبت آجیل به عنوان میراث معنوی! عصر ایران - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
ثبت آجیل فاروج به عنوان میراث معنوی خبرگزاری فارس - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
ثبت آجیل به عنوان میراث معنوی! پیمانه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱