جو بایدن: سرطان را درمان می‌کنم!

جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

اصلی‌ترین نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، پا را از حیطه سیاست فراتر گذاشت و مدعی شد در صورت پیروزی، بیماری سرطان را درمان خواهد کرد

منابع خبر
جو بایدن: سرطان را درمان می‌کنم! جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸