عصبانیت دایی در کنار زمین/عکس

عصبانیت دایی در کنار زمین/عکس

فردا
فردا - ۱ شهریور ۱۳۹۲منابع خبر
دایی کنار زمین چه کسی را تهدید کرد! جهان نیوز - ۱ شهریور ۱۳۹۲
عصبانیت دایی در کنار زمین/عکس فردا - ۱ شهریور ۱۳۹۲