روزنامه هندی:نفت ایران نقش اساسی در تنظیم قیمت سوخت هند دارد

خبرگزاری میزان -

یک روزنامه هندی در مطلبی نوشت:هند هرچه سریعتر باید در خصوص تمدید نشدن معافیت این کشور از تحریم نفتی تصمیم بگیرد زیرا واردات نفت از ایران نقش مهمی در تنظیم قیمت سوخت در این کشور دارد

منابع خبر
روزنامه هندی:نفت ایران نقش اساسی در تنظیم قیمت سوخت هند دارد خبرگزاری میزان -