قطع مجدداینترنت و تلفن بین المللی سوریه

فردا - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

تابناک: رادیو صدای روسیه نوشت: روز چهارشنبه اینترنت در سوریه قطع شد و خط تلفنی بین المللی غیر فعال شده است. آژانس رویترز با استناد به شرکت Renesys مشغول به نظارت بر ترافیک اینترنت جهانی این مطلب را گزارش داد.

آژانس به نقل از بیانیه این شرکت گزارش داده است که اینترنت در سوریه در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی قطع شد. یک هفته پیش در سوریه خدمات "شبکه جهانی وب" تقریبا در مدت یک روز قطع شده بود.

مقامات کشور خربی کابل فیبر نوری را علت قطع اینترنت اعلام کردند. در پایان سال ۲۰۱۲ اینترنت در سوریه به مدت دو روز کار نمی کرد.
.

منابع خبر
قطع مجدد اینترنت و تلفن بین المللی در سوریه عصر ایران - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲