توضیحات هاشمی درمورد محتوای جلسه با معاون اول رئیس جمهور

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

رئیس شورای اسلامی شهر تهران توضیحاتی را در مورد جلسه روز گذشته خود با معاون اول رئیس جمهور ارائه داد

منابع خبر