توکلی: رحیمی می‌خواست نمایندگان را بخرد

دیگربان - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

لینک مطلب

احمد توکلی٬ نماینده مجلس گفته محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد می‌خواست نمایندگان را بخرد و دستگاه‌های نظارتی یا خود مجلس به علت این که نمی‌خواست با احمدی‌نژاد درگیر شود٬ نسبت به این اقدام رحیمی سکوت کرد.

منابع خبر