ورود زنان پلیس به پیست های اسکی تهران

ورود زنان پلیس به پیست های اسکی تهران + عکس
پیک ایران
تابناک -

تعدادی از ماموران پلیس زن نیز با اخذ آموزش‌های اسکی، در قالب پلیس در پیست اسکی مستقرند تا با مصادیق ناهنجاری‌ها نظیر کشف حجاب، بدپوششی، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی ... برخورد کنند

منابع خبر
ورود زنان پلیس به پیست های اسکی تهران تابناک -
ورود زنان پلیس به پیست های اسکی تهران + عکس پیک ایران -
ورود زنان پلیس به پیست های اسکی تهران آفتاب -
ورود زنان پلیس به پیست های اسکی تهران عصر ایران -