این فهرست را از دست ندهید

این فهرست را از دست ندهید
عصر ایران
عصر ایران - ۱۴ آبان ۱۳۹۳

 اگر به دنبال فهرستی مطمئن از ۱۰ فیلم برتر تاریخ سینما هستید، فیلم‌های منتخب «وودی آلن»، کارگردان صاحب نام سینمای جهان را از دست ندهید.

منابع خبر
این فهرست را از دست ندهید عصر ایران - ۱۴ آبان ۱۳۹۳
این فهرست را از دست ندهید آفتاب - ۱۴ آبان ۱۳۹۳