قشقاوی: ۲۹ زندانی ایرانی در امارات عفو شدند

خبرگزاری فارس - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان از عفو ۲۹ زندانی ایرانی در امارات متحده عربی خبر داد

منابع خبر
عفو ۲۹ زندانی ایرانی در امارات خبرگزاری میزان - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
عفو ۲۹ زندانی ایرانی در امارات تابناک - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
عفو ۲۹ زندانی ایرانی در امارات فردا - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
قشقاوی: ۲۹ زندانی ایرانی در امارات عفو شدند خبرگزاری فارس - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
عفو ۲۹ زندانی ایرانی در امارات عصر ایران - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵