رویش‌های انقلاب بسی فراتر از ریزش‌ها است و دست و دل‌های امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه‌دوختگان است

آیا کمونیسم شکست خورده؟ چنین سوالی در نظر اول تنها می‌تواند حاکی از دو چیز باشد: یا پرسنده ابله است، یا پرسش کنایی است. بدیو در کتاب «فرضیه کمونیسم» دقیقاً دست روی چنین پرسشی می‌گذارد. آغاز این کتاب با این پرسش است «چه چیزی شکست نامیده می‌شود؟»
اخبار روز
خبرگزاری میزان -

رویش‌های انقلاب بسی فراتر از ریزش‌ها است و دست و دل‌های امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه‌دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکار‌های ایرانی، در بسیاری از عرصه‌ها با چشم تکریم و احترام مینگرد. قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد، به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید

منابع خبر