نماینده قم در مجلس: وضعیت زبان فارسی در کشور آشفته است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

قم – ایرنا – نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت زبان فارسی در کشور آشفته است و باید اهتمام ویژه برای حراست از آن شکل گیرد

منابع خبر
نماینده قم در مجلس: وضعیت زبان فارسی در کشور آشفته است خبرگزاری جمهوری اسلامی -