مجوز نخستین اقامتگاه سنتی خراسان رضوی در سبزوار صادر شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

سبزوار- ایرنا- رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار گفت: مجوز نخستین اقامتگاه سنتی خراسان رضوی برای خانه تاریخی حجازیان در این شهرستان صادر شد

منابع خبر
مجوز نخستین اقامتگاه سنتی خراسان رضوی در سبزوار صادر شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -