تصاویری از جاذبه‌ای کمتر شناخته‌شده در گیلان

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

آبشار دود وَزَن جاذبه‌ای کمتر شناخته شده در طبیعت گیلان است

منابع خبر
تصاویری از جاذبه‌ای کمتر شناخته‌شده در گیلان خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷