حماة؛ دفع حملات تروریستها به «محرده»/ تروریست‌ها ۸۰ نفر از اهالی «صوران» را ذبح کردند

تروریست‌ها 80 نفر از اهالی «صوران» را ذبح کردند
خدمت
خبرگزاری فارس -

ارتش سوریه در شهر محرده، ارتفاع «بزان» و شهرک «معردس» با تروریستها درگیر است و شمار زیادی از نیروهای خود را وارد مناطق شمالی استان حماه کرده‌ است. تروریستها نیز پس از ورود به شهرک صوران بیش از ۸۰ نفر از غیر نظامیان را سر بریدند

منابع خبر
تروریست‌ها ۸۰ نفر از اهالی «صوران» را ذبح کردند خدمت -