معاون استاندار البرز: بخش صنعت و اقتصاد نیازمند درک مشترک است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

کرج – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: با ایجاد درک مشترک بین بخش صنعت و اقتصاد می توان مشکلات بخش آسیب پذیر جامعه را برطرف کرد

منابع خبر
معاون استاندار البرز: بخش صنعت و اقتصاد نیازمند درک مشترک است خبرگزاری جمهوری اسلامی -