همکاری اینترپل ایران با پلیس ریو برای شناسایی ایرانیان متخلف

خبرگزاری فارس - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

پلیس ریو در جهت شناسایی ایرانیان متخلفی که تابعیت سایر کشورها را دارند و جرم و تخلفی مرتکب می شوند با پلیس اینترپل ایران همکاری می‌کند

منابع خبر