ممنوع الخروج شدن و مسدود کردن حساب‌های بانکی گوایدو

تمامی این موارد و موارد دیگری که در این نوشتار کوتاه مجالی برای طرح آنها یافت نشد با تاکید بر ماهیت تغییرناپذیر رژیم ایران، وقوع جنگی قریب الوقوع را به نمایش می گذارد، جنگی که رژیم ایران نیز از ان استقبال می کند، چرا که ماندگاری رژیم ایران به وقوع این جنگ بستگی دارد اما ضعف قوای نظامی رژیم ایران از یک سو و نیز عدم وجود حمایت و مشروعیت نظام در داخل از سوی دیگر، بازنده شدن رژیم ایران را حتمی می نماید
اخبار روز
خبرگزاری میزان - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

دادستانی کل ونزوئلا از دادگاه عالی این کشور خواست ضمن ممنوع الخروج کردن خوان گوایدو رئیس مخالفان دولت مادورو، تمامی حساب‌های او را مسدود کند

منابع خبر