سولژنیتسین؛ سرخورده از کمونیسم و لیبرالیسم

خبرگزاری فارس - ۲۶ شهریور ۱۳۹۵

الکساندر عیسایویچ سولژنیتسین که برنده جایزه نوبل ادبیات (۱۹۷۰) است، در حقیقت آخرین نفر از نسل نویسندگان شهیری چون تولستوی و چخوف است که طی قرن بیستم عصر درخشانی را برای ادبیات روسیه رقم زدند

منابع خبر
سولژنیتسین؛ سرخورده از کمونیسم و لیبرالیسم خبرگزاری فارس - ۲۶ شهریور ۱۳۹۵