ورود موج بارشی جدید به کشور/ افزایش نسبی دمای هوا در نوار شمالی

خبرگزاری فارس - ۲۰ مهر ۱۳۹۳

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش نسبی دمای هوا تا پایان هفته جاری در نوار شمالی کشور گفت: با ورود سامانه جدید بارشی از روز دوشنبه بارندگی‌ها در برخی نواحی کشور تداوم می‌یابد

منابع خبر
ورود موج بارشی جدید به کشور فردا - ۲۰ مهر ۱۳۹۳
ورود موج بارشی جدید به کشور تابناک - ۲۰ مهر ۱۳۹۳
ورود موج بارشی جدید به کشور آفتاب - ۲۰ مهر ۱۳۹۳