ورود موج بارشی جدید به کشور/ افزایش نسبی دمای هوا در نوار شمالی

خبرگزاری فارس -

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش نسبی دمای هوا تا پایان هفته جاری در نوار شمالی کشور گفت: با ورود سامانه جدید بارشی از روز دوشنبه بارندگی‌ها در برخی نواحی کشور تداوم می‌یابد

منابع خبر
ورود موج بارشی جدید به کشور فردا -
ورود موج بارشی جدید به کشور تابناک -
ورود موج بارشی جدید به کشور/ افزایش نسبی دمای هوا در نوار شمالی خبرگزاری فارس -
ورود موج بارشی جدید به کشور آفتاب -