عربستان: قیمت نفت افزایش می یابد

جهان نیوز - ۳۰ آذر ۱۳۹۳

وزیر نفت عربستان سعودی روز یکشنبه در مجمعی با موضوع انرژی که در امارات متحده عربی برگزار شده است، اعلام کرد: اطمینان دارد بهای نفت افزایش خواهد یافت.

منابع خبر
عربستان: قیمت نفت افزایش می یابد جهان نیوز - ۳۰ آذر ۱۳۹۳