دیدار رئیس جمهور کشورمان با وزیر خارجه ترکیه

گزارش تصویری/ دیدار وزیر امورخارجه ترکیه با رئیس جمهور در تبریز
خبرگزاری مهر
واحد مرکزی خبر -

رییس جمهور در دیدار وزیر خارجه ترکیه گفت: ایران و ترکیه می توانند شریک اول تجاری برای همدیگر باشند.   به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای احمدی نژاد ظهرامروز در این دیدار که در استانداری آذربایجان شرقی ترتیب یافت بـا مثبت ارزیابی کردن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تـرکیـه افـزود : اگـر منـاسبات تجـاری بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به خوبی تنظیم شود می تواند منافع دو کشور را تأمین نماید. وزیر خارجه ترکیه هـم در این دیـدار بـا ابـراز خـوشحالی از این دیدار ، سلام گرم اردوغان نخست وزیر ترکیه را به آقای احمدی نژاد ابلاغ کرد . «احمد داود اوغلو» با بیان اینکه فضای بسیار خوبی در مناسبات دو کشور در حال شکل گیری است گفت: دوکشور ایران و ترکیه درکنار هم و با طراحی های مشترک ، به توسعه هرچه بیشتر مناسابات کمک خواهندکرد.  .

منابع خبر
دیدار رئیس جمهور کشورمان با وزیر خارجه ترکیه واحد مرکزی خبر -
گزارش تصویری/ دیدار وزیر امورخارجه ترکیه با رئیس جمهور در تبریز خبرگزاری مهر -