دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای داوطلبان سنگالی دوره آموزشی برگزار می‌کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- دانشگاه فنی و حرفه ای ایران با درخواست رسمی موسسه فنی و حرفه ای سنگال، امسال دوره های کوتاه مدت آموزش های عالی فنی و حرفه ای و مهارتی برای داوطلبان سنگالی برگزار می کند

منابع خبر