دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای داوطلبان سنگالی دوره آموزشی برگزار می‌کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران- ایرنا- دانشگاه فنی و حرفه ای ایران با درخواست رسمی موسسه فنی و حرفه ای سنگال، امسال دوره های کوتاه مدت آموزش های عالی فنی و حرفه ای و مهارتی برای داوطلبان سنگالی برگزار می کند

منابع خبر
دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای داوطلبان سنگالی دوره آموزشی برگزار می‌کند خبرگزاری جمهوری اسلامی -