دو چالش مهم‌حوزه سلامت کشور درسال ۹۴

جهان نیوز -

معاون درمان وزارت بهداشت در تشریح مهمترین چالش های حوزه سلامت کشور، به کمبود نیروی انسانی و تخت بیمارستانی اشاره کرد.

منابع خبر
دو چالش مهم حوزه سلامت کشور الف -
دو چالش مهم حوزه سلامت کشور فردا -
دو چالش مهم‌حوزه سلامت کشور درسال ۹۴ جهان نیوز -
دو چالش مهم حوزه سلامت کشور تابناک -