رئیس پلیس ایران: با کشف حجاب در خودرو برخورد می‌کنیم

بی بی سی فارسی -

رئیس پلیس ایران بار دیگر تاکید کرده که مأموران در سراسر کشور با "کشف حجاب در خودروها و آلودگی صوتی" برخورد خواهند کرد. او همچنین از برخورد با خودروهایی خبر داده که "دور دور" می‌کنند

منابع خبر
رئیس پلیس ایران: با کشف حجاب در خودرو برخورد می‌کنیم بی بی سی فارسی -
«رییس پلیس ایران: با کشف حجاب و دور دور کردن برخورد خواهد شد » رادیو کوچه -
پلیس با " دور دور " برخورد جدی می کند ندای سبز آزادی -
برخورد پلیس با "دور دور" و "کشف حجاب" در خودروها عصر ایران -
برخورد پلیس با "دور دور" و "کشف حجاب" در خودروها آفتاب -