آموزش ترافیکی به کودکان

آموزش ترافیکی به کودکان
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش ترافیکی به کودکان

پویش از خودمان شروع کنیم، به مدارس شهر تهران رفته تا با اجرای نمایش، رفتارهای صحیح ترافیکی را به کودکان آموزش دهد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، پویش از خودمان شروع کنیم درمرحله دوم فعالیت خود به مدارس شهر تهران رفته تا با اجرای نمایش، رفتارهای صحیح ترافیکی را به کودکان آموزش دهد.

پویش از خودمان شروع کنیم چند وقتی است که اقدام به فرهنگ سازی در حوزه‌های مختلف برای شهروندان کرده است و در همین راستا آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی را برای کودکان در مدارس آغاز کرده است.

انتهای پیام/

منابع خبر
آموزش ترافیکی به کودکان خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶