عکس/ نیمکت پرحاشیه پرسپولیس!

عکس/ نیمکت پرحاشیه پرسپولیس!
فردا
فردا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

نیمکت پرسپولیس در بازی مقابل سایپا را مشاهده می کنید. بازیکنانی که شاید نامدار نباشند، اما تا دلتان بخواهد حاشیه ساز هستند.

منابع خبر
نیمکت پرحاشیه پرسپولیس! جهان نیوز - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
عکس/ نیمکت پرحاشیه پرسپولیس! فردا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴