برگزاری جلسه دوم بازپرسی یاسمن آریانی و منیره عربشاهی در دادسرای ارشاد / ویدیو

هرانا - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

خبرگزاری هرانا – جلسه دوم بازپرسی یاسمن آریانی و منیره عربشاهی روز گذشته در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ارشاد برگزار شد. این مادر و دختر نزدیک به یک . . .

نوشته برگزاری جلسه دوم بازپرسی یاسمن آریانی و منیره عربشاهی در دادسرای ارشاد / ویدیو اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر