۱۰ سال زندان برای شاخ یوتیوپ+عکس

فردا - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

فعال یوتیوپ آمریکایی به دلیل سوء استفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد

منابع خبر
۱۰ سال زندان برای شاخ یوتیوپ+عکس فردا - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸