اولین محموله از “موشک‌های اس ۳۰۰” رسماً وارد ایران شد

تسنیم: اولین محموله از "موشک‌های اس ۳۰۰" وارد ایران شد
گویا
خبرنامه ملی ایرانیان -

اولین محموله از موشک‌های سامانه اس ۳۰۰ وارد ایران شد. موشک‌هایی که وارد کشور شده، مخصوص استفاده در سامانه موشکی S۳۰۰-PMU۲ هستند. به گزارش رسانه های درون مرزی، در ماه‌های اخیر با ورود و رونمایی از اولین محموله از ادوات سامانه موشکی اس ۳۰۰، توان پدافندی این قرارگاه به شدت افزایش یافته است، به‌طوری که…

نوشته اولین محموله از “موشک‌های اس ۳۰۰” رسماً وارد ایران شد اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر
اولین محموله از “موشک‌های اس ۳۰۰” رسماً وارد ایران شد خبرنامه ملی ایرانیان -
اولین محموله از “موشک‌های اس ۳۰۰” وارد ایران شد کلمه -
تسنیم: اولین محموله از "موشک‌های اس ۳۰۰" وارد ایران شد گویا -