جانشین حقیقی در گوام کیست؟/ سه گلر با تنها چهار بازی ملی

ورزش ۳ - ۲۱ آبان ۱۳۹۴

سنگربان شماره یک ایران هم نمی تواند در سفر به گوام تیم ملی را همراهی کند تا کلکسیون مشکلات کادر فنی تکمیل شود

منابع خبر
ویزای تیموریان برای بازی با گوام صادر شد خبرگزاری فارس - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
شرایط برای بازی با گوام سخت به نظر می‌رسد فوتبالی‌ترین - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
برای بازی با گوام فوتبالی‌ترین - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
ویزای تیموریان برای بازی با گوام صادر شد فوتبالی‌ترین - ۲۱ آبان ۱۳۹۴
بازی با گوام مسئله سیاسی است پارس فوتبال - ۲۱ آبان ۱۳۹۴