مجوز جذب ۲ هزار و ۸۴۰ معلم در خوزستان صادر شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

اهواز - ایرنا - سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: مجوز جذب ۲ هزار و ۸۴۰ معلم در خوزستان از سوی وزارت آموزش و پرورش به استان صادر شده است

منابع خبر
مجوز جذب ۲ هزار و ۸۴۰ معلم در خوزستان صادر شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -