هاشمی رفسنجانی منتقدان خود را به "کلاغ" تشبیه کرد!

حمله رفسنجانی به مجلس خبرگان و تشبیه منتقدان به کلاغ
خدمت
جهان نیوز -

اکبر هاشمی‌رفسنجانی در مصاحبه با یک سایت اصلاح‌طلب مجلس خبرگان رهبری و منتقدان خود را به باد توهین گرفت.

منابع خبر
هاشمی رفسنجانی منتقدان خود را به "کلاغ" تشبیه کرد! جهان نیوز -
حمله رفسنجانی به مجلس خبرگان و تشبیه منتقدان به کلاغ فردا -
حمله رفسنجانی به مجلس خبرگان و تشبیه منتقدان به کلاغ خدمت -