عکس/ صفحه اول روزنامه ها، شنبه ۲۳ خرداد، ۱۳ ژوئن (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، شنبه 23 خرداد، 13 ژوئن (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۴این صفحه یکبار دیگر به روز میشود

منابع خبر
صفحه اول روزنامه های شنبه جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های صبح شنبه ۲۳ خرداد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۴