تصاویر/ کفش قابلمه‌ای!

تصاویر/ کفش قابلمه‌ای!
فردا
فردا -

عصر ایران: یک هنرمند فرانسوی در اقدامی ابتکاری، با استفاده از قابلمه، کفش درست کرده است.

این کفش با استفاده از تعدادی قابلمه و درِ آنها، توسط "ژوانا واسکونسلو"، هنرمند فرانسوی، ساخته شده است.

منابع خبر
کفش قابلمه‌ای!+تصاویر جهان نیوز -
تصاویر/ کفش قابلمه‌ای! آفتاب -
تصاویر/ کفش قابلمه‌ای! فردا -