مدیریت مصرف آب ضرورت جهان امروز/حفاظت از ثروت ملی اراده جمعی می‌طلبد

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

جایگیری ایران بر روی کمربند خشک نیم کره شمالی سبب کاهش بارندگی در مقایسه سایر کشورها شده که این مسئله خود را در قالب خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و خالی شدن آبخوان‌ها نشان می‌دهد و مدیریت مصرف آب تنها راهکار پیش روی حل این موضوع است

منابع خبر