جلیلی و زاکانی با هم رقابت نمی‌کنند

الف - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

سخنگوی سیاسی جبهه حماسه‌سازان گفت: آقای زاکانی برای ارائه برنامه‌های خود به شورای نگهبان رفت ولی به جهت فشردگی بررسی‌ها و همچنین تمدید زمان، ارائه برنامه‌هایش به هفته آینده موکول شد.مجتبی شاکری سخنگوی سیاسی «جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی» در جمع خبرنگاران، در خصوص زمان اعلام برنامه‌ای علیرضا زاکانی کاندیدای این جبهه به شورای نگهبان گفت: طبق قرار قبلی، دیروز عصر (چهارشنبه) زاکانی برای ارائه برنامه‌های خود به شورای نگهبان رفت ولی به جهت فشردگی بررسی‌ها و همچنین تمدید زمان آن که از سوی سخنگوی این شورا هم اعلام شد، ارائه برنامه‌های زاکانی و بررسی آنها در شورای نگهبان به ابتدای هفته آینده موکول شده است و لذا تاکنون در مورد نامزد این جبهه بررسی صورت نگرفته است.سخنگوی جبهه حماسه سازان همچنین اظهار داشت: براساس معیارهایی چون توانمندی اجرایی و اشراف سیاسی و سابقه درخشان فسادستیزی، زاکانی نامزد اصلح جبهه حماسه سازان است، اما همانطورکه قبلا در نشست خبری این جبهه اعلام کرده بودیم که تحولات آینده را بررسی می‌کنیم، با حضور هاشمی در انتخابات، هریک از آقایان زاکانی و جلیلی که قابلیت پیروزی بر هاشمی را از خود نشان دهد نامزد نهایی این جبهه خواهند بود.شاکری افزود: زاکانی و جلیلی در صحنه می‌مانند تا در هفته آخر وضعیت اقبال مردمی و توان مقابله شان با هاشمی معلوم شود. وی با بیان اینکه ما هیچ گونه تعصب گروهی نداریم گفت: اگر هاشمی تا آخر بماند ۲۴ خرداد از بین زاکانی و جلیلی قطعا یک نفر خواهد ماند و این دو نفر با هم رقابت نخواهند کرد.

منابع خبر