اظهارات جنجالی وزیر اقتصاد ژاپن: پیرها زودتر بمیرند!

آفتاب -

هر چند ظاهرا این مقام ژاپنی در موضوع نحوه مقابله با بحران پیری جمعیت با مزاح چنین سخنانی را بر زبان رانده است، اما رسانه های ژاپنی بازخورد این اظهارات او را در جامعه ای که بیش از ۲۰ درصد جمعیت آن بالای ۶۵ سال سن دارندبسیار منفی ارزیابی کردند.

منابع خبر
اظهارات جنجالی وزیر اقتصاد ژاپن: پیرها زودتر بمیرند! آفتاب -
وزیر اقتصاد ژاپن: پیرها زودتر بمیرند! الف -
وزیر اقتصاد ژاپن: پیرها زودتر بمیرند! فردا -
وزیر اقتصاد ژاپن: پیرها زودتر بمیرند! تابناک -
اظهارات جنجالی وزیر اقتصاد ژاپن: پیرها زودتر بمیرند! عصر ایران -