اظهارات جنجالی وزیر اقتصاد ژاپن: پیرها زودتر بمیرند!

آفتاب - ۴ بهمن ۱۳۹۱

هر چند ظاهرا این مقام ژاپنی در موضوع نحوه مقابله با بحران پیری جمعیت با مزاح چنین سخنانی را بر زبان رانده است، اما رسانه های ژاپنی بازخورد این اظهارات او را در جامعه ای که بیش از ۲۰ درصد جمعیت آن بالای ۶۵ سال سن دارندبسیار منفی ارزیابی کردند.

منابع خبر