معارفه مدیرکل جدید صدا و سیمای گیلان

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
معارفه مدیرکل جدید صدا و سیمای گیلان باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸