دخیا حاضرنشد برای یونایتد بازی کند

تابناک - ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

بحران منچستر با گلر جدایی طلبش وارد فاز تازه ای شده است. فن خال امروز گفت: «مربی دروازه بانان ما با دخیا جلسه ای داشت و از او پرسید که "آیا می خواهی بازی کنی؟" و او پاسخ منفی داد!» رسانه های انگلیس، کنفرانس امروز فن خال را "غیرعادی" توصیف کرده اند

منابع خبر