یوفا برای صربستان و آلبانی پرونده انضباطی باز کرد

درگیری شدید بازیکنان صربستان و آلبانی

تابناک
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ مهر ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برای فدراسیون های فوتبال صربستان و آلبانی پرونده انضباطی باز کرد.

منابع خبر
یوفا برای صربستان و آلبانی پرونده انضباطی باز کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ مهر ۱۳۹۳