صفحه اول روزنامه های چهارشنبه

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، چهارشنبه 23 اردیبهشت، 13 می (به روز شد)

پیک ایران
جهان نیوز - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

صفحه اول روزنامه های سیاسی - اجتماعی کشور که روی پیشخوان باجه های روزنامه فروشیها عرضه شده است.

منابع خبر
صفحه اول روزنامه های چهارشنبه جهان نیوز - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های صبح چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴