درباره‌ی کتاب شقایق ها بر سنگلاخ- زندگی وزمانه ی یک زن کرد از کردستان ایران-گلرخ قبادی

درباره‌ی کتاب شقایق ها بر سنگلاخ- زندگی وزمانه ی یک زن کرد از کردستان ایران-گلرخ قبادی
اخبار روز
اخبار روز - ۱۷ تیر ۱۳۹۴

 کردستان سرزمینی است که مردمان آن تاریخ پرنشیب و فراز، طولانی و خونینی از مبارزه برای کسب آزادی و حقوق خود را پشت سر دارند. در میان مردم کُرد نیز، زنان همواره در وضعیتی بدتر، سخت ‌تر و نامناسب‌تر‌ نسبت به مردان قرار داشته‌اند و اشغالگران این سرزمین از پایمال کردن حقوق، تجاوز و کشت و کشتار آنان دریغ نکرده¬اند.
اما بیشتر تاریخ نگاران نه تنها به چند و چون این فجایع نپرداخته‌اند، از مبارزه و مقاومت این مردم نیز سخن چندانی نگفته‌اند. در این میان اما آنچه بر زن کرد رفته است به کلی در سینهی تاریخ محو گشته است و در هزار توی کتابهای تاریخی که تاریخ مذکر است، ناپدید و نا پیداست. پیروزی و شکستِ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که به استقرار نظام جمهوری اسلامی انجامید، اما زمینه‌ساز بازاندیشی در روزگاران گذشته گشت.

" کردستان سرزمینی است که مردمان آن تاریخ پرنشیب و فراز، طولانی و خونینی از مبارزه برای کسب آزادی و حقوق خود را پشت سر دارند"چرایی برآمدن نظامی واپسگرا و ناهمساز با زمانه‌ی ‌ما، به پژوهش تاریخی با رویکردی نوین دامن زد. در این میان، تاریخ کرد و کردستان نیز بازنگری شد. در این بازنگری، گوشه‌های ستمی که بر یک ملت اعمال شده در معرض دید قرار گرفت و در نتیجه سویه‌هایی از زندگی و مبارزه زن کرد از پرده بیرون افتاد.
این کتاب شرح مبارزات زنان کردستان ایران از ١٣٥٠ تا ١٣٩٠ است که بربستر مبارزات تودههای مردم کردستان و نیز ایران علیه جمهوری اسلامی به تحریر درآمده است.
این کتاب شرح فعالیت زنان مبارز کرد در دوران قبل از انقلاب ایران است و همچنین مشارکت آنان در تظاهرات و اعتراضات مردمی در دوران انقلاب، نقش‌شان در جنگ‌ها، فعالیت سیاسی و اجتماعی‌شان در شهرها در زمان تسلط رژیم جمهوری اسلامی، مبارزه و مقاومت‌شان در زندان‌ها تا پای اعدام و سرانجام مبارزه برای مسلح شدن و در سنگر مقدم جبهه قرار گرفتن.
این کتاب برمبنای یادمانده‌ها و دانستهها وتجربیات من و دوستان و رفقای هم رزمم از کردستان ایران، و با استناد به روزنامه‌ها‌ی دولتی و نیمه دولتی و همچنین نشریه‌ها و خبرنامه‌های اوپوزیسیون  به تحریر درآمدهاست.


این کتاب تنها آغازی است برای کاری بس عظیم، و به همین دلیل نمی‌تواند کامل و جامع باشد. امیدم این است که راه را برای پژوهش‌های بهتر و همه‌جانبه‌تر هموار سازد.
برای تهیه کتاب می توانید آدرس خود را به ایمیل زیر بفرستید تا نسبت به ارسال آن اقدام شود. همچنین به کتاب فروشیهای ارزان و فردوسی در شهر ستکهلم مراجعه فرمایید.
گلرخ قبادی
ایمیل: golriz۵٨@gmail.com
شماره تلفن : ۰۷۰۴۱۶۰٣۲۱ 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر