عکس/ احمدی نژاد در اتاق عمل

احمدی نژاد در اتاق عمل (عکس)

عصر ایران
آفتاب - ۱۵ تیر ۱۳۹۲
منابع خبر
احمدی نژاد در اتاق عمل / عکس فردا - ۱۵ تیر ۱۳۹۲
احمدی نژاد در اتاق عمل (عکس) عصر ایران - ۱۵ تیر ۱۳۹۲
عکس/ احمدی نژاد در اتاق عمل آفتاب - ۱۵ تیر ۱۳۹۲