تعلیق کارت بازرگانی شرکت متخلف در خوزستان

خبرگزاری میزان - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از تعلیق کارت بازرگانی یک شرکت متخلف ارزی خبر داد

منابع خبر
تعلیق کارت بازرگانی شرکت متخلف در خوزستان خبرگزاری میزان - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸