تعلیق کارت بازرگانی شرکت متخلف در خوزستان

خبرگزاری میزان -

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از تعلیق کارت بازرگانی یک شرکت متخلف ارزی خبر داد

منابع خبر
تعلیق کارت بازرگانی شرکت متخلف در خوزستان خبرگزاری میزان -