مختومه شدن ۳۶ درصد پرونده‌های وارده در شورای حل اختلاف دزفول

خبرگزاری میزان -

ممبینی گفت: در سال گذشته ۳۶ درصد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف شهرستان دزفول با صلح و سازش مختومه شدند

منابع خبر
مختومه شدن ۳۶ درصد پرونده‌های وارده در شورای حل اختلاف دزفول خبرگزاری میزان -