آمریکا هیچ گاه ایران را از فهرست دشمنان خود خارج نمی‌کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل

تهران- ایرنا- کارشناس مسائل آمریکا و سیاست خارجی معتقد است که این کشور هیچ گاه ایران را از فهرست دشمنان خود خارج نمی‌کند وحتی اگر ساختار قدرت در ایران تغییر کند، آنها به دنبال دولتی مطیع فرمان هستند

منابع خبر