سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا می‌شود

رادیو فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۳

شورای عالی اداری ایران در جلسه روز دوشنبه خود، با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانی، موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کار با ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» انجام می‌شود. محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در سال ۸۶ خورشیدی منحل کرد، اما دولت حسن روحانی از ابتدای آغاز به کار خود، وعده داده بود که این سازمان را زنده کند

منابع خبر
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد رادیو زمانه - ۱۹ آبان ۱۳۹۳
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد ندای سبز آزادی - ۱۹ آبان ۱۳۹۳